header-animacja-gif
godlo-logo-png
Facebook Image
niedziela, czerwiec 16, 2024

Rekrutacja

Szkolny zestaw podręczników

Zestaw podręczników dla klasy pierwszej czteroletniej szkoły ponadpodstawowej

 

 

Zapraszamy na Wirtualny Dzień Otwarty

 

ZAPRASZAMY ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH do “KOPERNIKA”

LO Wołów - foto SkyVision


klasa 1A


klasa 1B


 klasa 1C


klasa 1D


plakat2


 


 

 

Strona logowania kandydata

https://dolnoslaskie.edu.com.pl/kandydat

UWAGA KANDYDACI - terminy rekrutacji uległy zmianom. O nowych terminach będziemy informować.

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, z wyjątkiem publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia oraz publicznych szkół dla dorosłych, jest przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów są podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 

JĘZYKI W NASZEJ SZKOLE

języki obce w naszej szkole

 

REKRUTACJA TRWA!

Niezdecydowanych jeszcze absolwentów szkół podstawowych zapraszamy do klasy o profilu biologiczno - chemicznym, mamy jeszcze kilka wolnych miejsc! Czekać na Was będzie świetnie wyposażona pracownia biologiczno - chemiczna, zajęcia dodatkowe - PODSTAWY DIETETYKI, zajęcia w laboratoriach, obóz paramedyk, wyjazdy do centrów nauki i inne...

Zapraszamy!

 

Gratulujemy i dziękujemy za zaufanie wszystkim, którzy zostali przyjęci do naszego liceum!

Przypominamy, że oprócz solidnego przygotowania do egzaminów maturalnych, czekać Was będzie w naszej szkole wiele dodatkowych zajęć i atrakcji, możliwość rozwoju pasji i zainteresowań:

  • wyjazdy edukacyjne na festiwale nauki, zajęcia laboratoryjne, do centrów nauki i obserwatorium astronomicznego;
  • wycieczki m.in. do Wrocławia, Warszawy, Torunia, Krakowa...
  • wyjazdy na wystawy sztuki, do kina, teatru;
  • możliwość udziału w warsztatach filmowych, teatralnych, psychologicznych, dziennikarskich;
  • możliwość zaprezentowania swoich talentów na deskach naszej sceny, podczas szkolnych imprez i uroczystości;
  • możliwość udziału w projektach edukacyjnych, realizowanych dzięki współpracy z różnymi instytucjami;
  • możliwość działania w Szkolnym Kole Wolontariatu;
  • realizacja przedmiotu dodatkowego, HISTORIA I KULTURA KRAJÓW ANGLOJĘZYCZNYCH, z językiem angielskim jako wykładowym.

Do zobaczenia we wrześniu!

LO-promocja2019

 

Rekrutacja w formie elektronicznej

Rekrutacja odbywa się elektronicznie poprzez platformę firmy Vulcan dostępną na stronie:

https://dolnoslaskie.edu.com.pl/kandydat/

 

Jeżeli nie możesz sobie poradzić,
lub nie jesteś pewien jak to zrobić
przyjdź do naszej szkoły, a pomożemy Ci.

 

Strona 1 z 2