header-animacja-gif
godlo-logo-png
Facebook Image
niedziela, czerwiec 16, 2024

Informacje i ogłoszenia

Żegnamy długoletniego Nauczyciela naszej szkoły

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o odejściu

Pani Profesor Stanisławy Pałys

długoletniego Nauczyciela naszej szkoły,

Wychowawcy wielu pokoleń,

Wspaniałego Pedagoga i Przyjaciela Młodzieży

 

                                                                społeczność szkolna

  

 

 

Deklaracja dostępności szkoły

Deklaracja dostępności strony internetowej

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wołowie zobowiązuje się zapewnić dostępność  swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony: listopad 2008

Data ostatniej istotnej aktualizacji: wrzesień 2016

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacjach mobilnych podmiotów publicznych. Przykładem niezgodności może być fakt, że większość zdjęć nie posiada opisów alternatywnych gdyż jest ich za wiele, aby wykonać taką aktualizację.

Oświadczenie sporządzono dnia: 23.09.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Problemy z dostępnością strony internetowej, wnioski o udostępnianie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności proszę kierować do osoby kontaktowej: Robert Mosur, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel.713892759

Ważna informacja:

Trwają prace mające na celu gruntowne przebudowanie witryny szkolnej w zgodzie WCAG 2.0

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

56-100 Wołów, pl. Jana III Sobieskiego 2

tel.713892759

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona internetowa szkoły: lowolow.pl

Szkoła jest jedną z jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Wołowie: BIP Starostwa Powiatowego w Wołowie

Dostępność architektoniczna

  • W dwupiętrowym budynku jest niewiele dostosowań dla osób niepełnosprawnych - istnieje tylko podjazd dla wózków inwalidzkich do sali gimnastycznej na poziomie "0"
  • W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego
  • Na szkolnym parkingu jest jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych

 

 

UWAGA !!!


Wejście na teren szkoły osób z zewnątrz

będzie możliwe po wcześniejszym kontakcie

telefonicznym (713892759) lub mailowym (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Podejmowane działania mają na celu zminimalizowanie ryzyka

wystąpienia zakażenia Covid-19.

 

 

Młodzieżowa Rada Powiatu Wołowskiego zaprasza

 Szczegółowe informacje znajdują się TUTAJ

 

Konsultacje psychologiczne

Szanowni Państwo

Zapraszamy na konsultacje psychologiczne w formie wideo czatu lub osobiście w gabinecie w Obornikach Śląskich. Można się na nie rejestrować w formularzu dostępnym  pod tym linkiem:

http://fundacjawdroge.pl/umow_spotkanie.php?fbclid=IwAR3tJ6VTzM2P3p8wQ_YYAgqpSUY9ytYNIXMyWIGdF7VJtaKLLFyX-l6IYZU


Psycholog pełni dyżur online w poniedziałki i wtorki od 8:00 do 11:00 (zgodnie z rozkładem dzwonków).

Czytaj więcej...

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 r.

Zgodnie z § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 342) Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wołowie informuje, że sprawozdania finansowe za rok 2019, na które składają się:

1)    bilans jednostki budżetowej,
2)    rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
3)    zestawienie zmian w funduszu jednostki,
4)    informacja dodatkowa,

są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wołowskiego.

 

 

Rozpoczynamy KONSULTACJE!

Uczniowie, którzy chcą skorzystać z konsultacji z nauczycielem proszeni są o potwierdzenie obecności na konsultacjach telefonicznie. Proszę dzwonić do sekretariatu - nr tel. 71 389 27 59 lub do dyrektora - nr tel. 664 374 915. Maksymalna liczba uczniów na konsultacjach u jednego nauczyciela na jednej lekcji wynosi 12 osób.

Tutaj zobaczycie TERMINARZ KONSULTACJI

 

Ważna informacja

W związku z zagrożeniem koronawirusem prosimy o kontaktowanie się ze szkołą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 664 374 915

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Od 25 marca br. zajęcia dydaktyczno-wychowawcze będą realizowane zdalnie wg planu lekcji. Będzie sprawdzana obecność i uczniowie będą oceniani.


Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie naszej szkoły zostaje czasowo ograniczone. Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Jest to decyzja Ministra Edukacji Narodowej. Od czwartku 12 marca 2020 r. uczniowie pozostają w domach, a kontakt nauczyciela z uczniami będzie odbywał się drogą elektroniczną - przede wszystkim przez dziennik elektroniczny.

Informacje szczegółowe na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Strona 1 z 3