header-animacja-gif
godlo-logo-png
Facebook Image
wtorek, lipiec 16, 2024

Dlaczego Pluton nie jest planetą?

Aktualnie w Układzie Słonecznym jest 8 planet, ale do niedawna było ich 9, ponieważ w jego skład wchodził także Pluton. Powinniśmy się zastanowić, czy na pewno Pluton pod względem wielkości zasługuje na miano planety.

Okazuje się jednak, że nie. Ale dlaczego?

Pluton w Układzie Słonecznym był przez kilkadziesiąt lat na liście planet. Stosunkowo niedawno - bo w 2006 roku- został pozbawiony tego statusu zgodnie z Ustawą Międzynarodowej Unii Astronomicznej. Stało się tak, ponieważ odkryto dużo innych obiektów mniejszych od Księżyca, których nie nazwano już planetami. Postawiono więc wymagania, według których obiekt mógłby dostać miano planety i nie być gruzem kosmicznym.

Te obiekty, które miały za małą masę i objętość, nie nazwano już planetami. Wśród nich był również Pluton. Obecnie zalicza się go do planet karłowatych.

Planeta jest to bowiem ciało, które obiega Słońce, ale nie ma księżyców o masie równej sobie. Od planety wymaga się też, żeby w otoczeniu swojej orbity “wyczyściła tor”, aby nie było innego gruzu o podobnej masie.

Przygotowały:

Marcelina Bielecka
Karolina Pyrek

Uczennice klasy 1d LO